• Anasayfa
  • İletişim
  • Site haritası
  • Türkçe
  • English
DAVUL TERİMLERİ

 

Drum Clinic: Davul Eğitim Merkezi
Rhythm: Ritim
Ensemble: Topluluk
Percussion: Bateri dışındaki tüm vurmalı çalgılar
Drum set/Drum kit: Bateri
Drum/s: Davul/lar
Tom: Tamtam
Snare Drum: Trampet
Cymbal/s: Zil/ler
Hi-hat: Çifte zil
Stand: Ayaklık
Bass Drum: Bas Davul
Twin: Çift
Drumstick: Baget
Mallet: Tokmak
Brush: Fırça
Rute: Çubuklu
Rake: Tırmık
Blade: Kanat
Hardware: Donanım
Grip: Tutuş
Stroke: Vuruş
Stance: Duruş
Sticking: Baget tutuşu
Exercise: Alıştırma
Tune: Akort etmek
Outfit: Ekipman
Shell: Dış ağaç
Tension: Gerginlik
Over Tension: Aşırı Gerginleştirmek
Case: Kutu
Tone: Ton
Resilience: Hassasiyet
Warm Sound: Canlı ses
Coated: Kaplanmış
Hoop: Kasnak
Bearing Edge: Tahta ağzı
Pitch: Ses Perdesi
Drum Machine: Elekronik Bateri
Rudiment: Alıştırma
Accent: Aksan
Roll: Yuvarlama
Open Roll: Serbest Tremolo
Closed Roll: Sıkı Tremolo
Buzz Roll: Vızıltılı Tremolo
Single Stroke Roll: Tekli Tremolo
Single Stroke Four: bir üçlü + 1 tremolo
Single Stroke Seven: iki üçlü + 1 tremolo
Double Stroke Roll: İkili Tremolo
Triple Stroke Roll: Üçlü Tremolo
Seventeen Stroke Roll: On yedili Tremolo
Flam: Tırt
Flam Tap: Bağlı Tırt
Flamacue: Kuyruklu Tırt
Flam Paradiddle: Çapraz Tırt
Inverted Flam Tap: Ters Bağlı Tırt
Single Flammed Mill: Tek Tırtlı Çark Sesi
Pataflafla: Simetrik Tırtlı Kalıp
Swiss Army Triplet: İsveç Bando Üçlemesi
The Drag (Ruff): Sekmeli (Çekerek) (Tırrap)
Flam Drag: Sekmeli Tırt
Single Duple Drag Tap: Tekli İkiz Bağlı Sekme
Single Triple Drag Tap: Tekli Üçüz Bağlı Sekme
Double Drag Tab: Çift Bağlı Sekme
Single Dragadiddle: Tekli Çapraz Sektirme
Drag Pradiddle: Çapraz Sektirme
Single Ratamacue: Tekli Seken Rata-tamtamtam-tam Double Ratamacue: İkili Seken Rata-tamtamtam-tam Triple Ratamacue: İki Sekmeli + Rata-tatam (tırrap tırrap tır-rata-tatam)
Single Paradiddle: Tekli Çapraz Kalıp
Double Paradiddle: İkili Çapraz Kalıp
Triple Paradiddle: Üçlü Çapraz Kalıp
Paradiddle-diddle: Ayrı Çapraz Kalıp
Rebound: Geri sekme
Batter Head: Üst deri
Resonance Head: Alt deri
Maple: Akçaağaç
Birch: Huş ağacı
Basswood: Ihlamur ağacı
Oak: Meşe ağacı
Mahogany: Maun
Juniper: Ardıç
Poplar: Kavak
Pattern: Kalıp
Concert: Orkestra Uyumlu
Marching: Bando/Takım Uyumlu
Timbre: Tını
Muffle: Susturmak
Ply: Katman
Bell: Çan (zildeki)
Cowbell: İnek çanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ENGINGURKEY.COM
ENGİN GÜRKEY OFFICIAL WEBSITE
© 2007, ENGİN GÜRKEY
Engin Gürkey, perküsyon, atölye, okul, akademik eğitim, vurnalı çalgılar, konservatuar, yansımalar, ince saz, darbuka