• Anasayfa
  • İletişim
  • Site haritası
  • Türkçe
  • English
Perküsyonda Temel Bilgiler

PERKÜSYON:
“Vurmalı Çalgılar” dendiğinde el ya da bir gereçle vurularak sesleri üreten çalgılar anlaşılır. Günümüzde kullanılan vurmalı çalgıların oluşumu ve gelişmesi, başta Afrika ve Asya olmak üzere; bütün ırkların tarihi ile yakından bağlantılıdır.

Vurmalı çalgılarda kendi tınlayanlar ‘ idifon’ derisi tınlayanlar ‘ membranofon’ iki ayrılık gösterir. Her iki grupta yer alan bu enstrümanlar, 3 ayrı kategoride sıralanmıştır.

1) Sabit ses perdeli olan Enstrümanlar
2) Sabit ses perdeli olmayan enstrümanlar
3) Ses ve gürültü üretmeye veya taklit etmeye yarayan enstrümanlar. Bu enstrümanlar tamamen efektif amaçla kullanılan enstrümanlardır.

Dünyanın be ilk ve en zengin enstrüman grubu benim eğitim sistemimde 5 ayrı coğrafyada, perküsyon ve ritimleri ile  ayrı olmak üzere  toplam 10  kitapta sıralanmaktadır.

RİTİM-TARTIM:
Doğada var olan her türlü hareket ve sesin oluşumunda ritim bulunmaktadır. Dünyanın dönüşündeki, mevsimlerin, gece ve gündüzün oluşumundaki ritim nasıl doğanın düzenini sağlıyorsa müzikteki ritmik yapı da müziğin yaşamsal düzenini sağlamaktadır. Müzik sanatının da temel noktası ‘ ses ve ritm’dir. Melodi ve armoni gibi müziğin en temel öğesi olan ritm, (tartım): bir müzik cümlesinde, kuvvetli zamanlarla zayıf zamanların düzenli aralıklarla yinelenmesi ve süre değerlerinin belirli bir düzen içinde birbirini izlemesiyle oluşur. “Ritm” seslerin zaman içinde dağıtılması veya zaman içinde düzenlenmesidir.

müzik bir zaman sanatıdır. Ritim, müzikte »zaman organizasyonu« sağlayan temel ve genel bir kavramdır. Pratik düzeyde usul, müziğin zaman boyutunu düzenleyen dört temel kavramı içermekte ve işlevsel olarak bunları bünyesinde taşımaktadır. Bunlar:

1. Ritm Kalıbı,
2. Tempo (hız)
3. Ölçü
4. Form.
Hız, zaman ve vurgu  gibi işlevler müziğin ritmik özelliklerini belirler.

HIZ-TEMPO:
Hız, bir müzik eserinin karakterine uygun ağırlıkta veya çabuklukta çalınma, söylenme derecesidir. Tüm hız terim ve işaretleri yapıtın başında, anahtar ile dizeğin üst kısmına yazılır.

ÇALMA ARAÇLARI:
Baget: Karakteristik özellikleri çeşitli ölçülerdeki tutma saplarının ucunda vurma topuna sahip olmalarıdır. Mallet: Tahta ve kamıştan yapılmış, elips yada yuvarlak formlu kafası, çeşitli maddelerle sarılarak oluşturulmuş uzun tutma saplı tokmaklardır)

Baget ve Malletlerin formu ve malzemesi zamanın gereklerine uyum sağlayarak gelişti. Geleneksel şekilde ağaçtan üretilen, çoğu zaman “Brezilya ağacı abanozdan” yapılmaktadır. Ucu zeytin formunda konik olarak sivrilen bagete göre mallet: tutma sapının ucundaki vuruş topu daha büyük ve yuvarlak: yün, keçe, lastik, plastik gibi maddelerle kaplanmaktadır.

BAGET ve MALLETLERİN TUTUŞ ŞEKİLLERİ:
Eşleştirmeli metot. İki elde de baş parmak ve işaret parmağı, tutma sapının kalın ucuna oranla üçte birini kavrayacak şekilde tutar. Baget, başparmak ve işaret parmağı arasında, işaret parmağının ilk ekleminde sabitlenir. Diğer parmaklar bagetin etrafına kapanır. Bileğin arkası yere dönük olmalıdır. El olabileceği en rahat pozisyonda tutulmalıdır. Bilek yukarı aşağı hareketi sağlar. Bagetin altındaki parmaklar hareketsiz kalmamalı, baget ile birlikte hareket etmelidir. Vuruşlar bilekten yapılır ama çalarken kollar bilekle bağlantılı biçimde hareket eder.

METRONOM:
Hız ölçmeye yarayan alete Metronom denir. Metronom dakika başına düşen vuruş sayısına göre, istenilen hızda tempo verebilen bir alettir. En az 40 ve en çok 208 vuruşa göre ayarlanabilir. (     =60  ) tempo ya da dakikadaki vuruş sayısını ( B.P.M.) gösterir. Bu durumda, her dakikada 60 vuruş ya da her saniyede bir vuruş mevcuttur. (   =  120  ), her dakikada 120 vuruş ya da her saniyede 2 vuruş olduğu anlamına gelir. Metronom, bir dakikadaki vuruş sayısını gösteren alettir.


WWW.ENGINGURKEY.COM
ENGİN GÜRKEY OFFICIAL WEBSITE
© 2007, ENGİN GÜRKEY
Engin Gürkey, perküsyon, atölye, okul, akademik eğitim, vurnalı çalgılar, konservatuar, yansımalar, ince saz, darbuka